АИК БАНКА

АИК БАНКА

Добродошли у АИК БАНКУ!
У могућности смо да Вам понудимо специјалне услове стамбених кредита ради куповине непокретности по Вашем избору, као и на више атрактивних локација у Београду за које можете остварити кредит без обзира на степен завршености објекта.

СТАМБЕНИ КРЕДИТИ

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ (НОМИНАЛНА КАМАТНА СТОПА ВЕЋ ОД 2,95% ГОДИШЊЕ )

 • Износ кредита: До висине кредитне способности
 • Период отплате: До 30 година
 • Номинална каматна стопа: већ од 2,95% годишње, променљива

  6М ЕУРИБОР + 3,46% на годишњем нивоу, променљива, сагласно вредностима 6М ЕУРИБОРА који се објављује на wеб страници http://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html формиран два радна дана пре 01.01. и 01.07.
  Метод обрачуна камате: пропорционални.
 • Једнократна накнада за обраду захтева за кредит: 0,50% од износа кредита
 • Обезбеђење: Хипотека I реда на предмет куповине
 • Учешће: Минимум 20,00% , уз могућност одобрења захтева и без учешћа у случају постојања додатне хипотеке при чему износ кредита не прелази 50% процењене вредности објеката који ће бити предмет хипотека
 • Полиса животног осигурања: Обавезна по моделу опадајуће суме (без лекарског прегледа за износе кредита до ЕУР 40.000)
 • Полиса осигурања објекта који су предмет хипотеке: Обавезна

СТАМБЕНИ КРЕДИТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР

Износ кредита80.000 ЕУР
Период коришћења кредита300 месеци
Номинална каматна стопа на годишњем нивоу
(НКС)
2,95%
(3,46% + 6м ЕУРИБОР)
Метод обрачуна каматеПропорционални.
Месечни ануитет377,29 ЕУР
Једнократна накнада за обраду кредитног захтева, на износ одобреног кредита0,50% односно 400 ЕУР
Укупан износ камате који корисник треба да плати32.938,00 ЕУР
Додатни трошкови који падају на терет корисникаМеница** 50 РСД
Извештај кредитног бироа** 246 РСД
Такса за упис хипотеке** 20.000 РСД
Овера заложене изјаве** 10.080 РСД
Издавање листа непокретности** 10 ЕУР
Процена вредности непокретности (трогодишње) 100 ЕУР (за цели период коришћења 900,00 ЕУР) **
Осигурање непокретности (годишње) 40 ЕУР (за цели период коришћења 1.000,00 ЕУР) **
Осигурање живота (годисње) 100,00ЕУР **
(остали трошкови укупно 5.068,38 ЕУР)
Укупан износ који корисник треба да плати(главница, камата, накнада и трошкови)118.256,21 ЕУР
ЕФЕКТИВНА КАМАТНА СТОПА (ЕКС)3,44%

*Vrednost 6M EURIBOR-a iznosi -0,51%, objavljen na dan 29.06.2021. ivaži od 01.07.2021.godine.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada notara, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
Sve obaveze korisnika prema Banci iskazane u EUR plaćaju se po srednjem kursu NBS važećem na dan plaćanja.
Obračun EKS-a je izvršen 04.08.2021. godine.
Za Vas ćemo izraditi personalizovanu ponudu na željeni iznos i rok odobrenja, a saglasno visini Vaše zarade.

КОНТАКТ

ТамараТрајковић
Директор филијале АИКБАНКЕ – Јурија Гагарина 32 Нови Београд
Мобилни телефон: 0631048808
Е-маил: tamara.trajkovic@aikbanka.rs

Зорана Биберџић
Директор филијале АИКБАНКЕ – Отона Жупанчича 1 (Фонтана)
Нови Београд
Мобилни телефон: 0648411579
Е-маил: zorana.biberdzic@aikbanka.rs

Погледај званичну понуду:

Leave a Reply