Добровољно здравствено осигурање Wiener Städtische

Добровољно здравствено осигурање Wiener Städtische

Добровољно здравствено осигурање Wiener Städtische осигурање успешно послује у Србији од 2003. године. Део је Wiener Städtische групе, водеће осигуравајуће компаније у централној и источној Европи. Са традицијом од скоро 200 година ВИГ послује у 25 земаља и има 25.000 запослених у преко 50 компанија.

Шта је добровољно здравствено осигурање?

Добровољно здравствено осигурање је врста осигурања којом добијате ефикасан вид медицинске заштите, као и покриће за најквалитетније лечење у здравственим установама.

Шта нуди добровољно здравствено осигурање?

  • Допуну обавезном здравственом осигурању
  • Могућност комбиновања лечења у државним и приватним здравственим установама
  • Уштеду времена, ефикасано лечење, комфоран третман
  • Услуге најбољих лекара
  • Доступност лекара 7 дана у недељи, 24 часа дневно; брзо и лако заказивање прегледа
  • Услуге у 700 приватних и државних здравствених установа
  • Савремене методе лечења
  • Рефундацију трошкова лечења ако се користе услуге установа ван наше мреже
  • Једноставну процедуру у случају настанка акутних стања, односно приликом појаве изненадних тегоба, болова или погоршања здравственог стања
  • Превентивне прегледе

За Вас, чланове Синдиката НИС-а припремили смо персонализовану понуду осигуравајућих покрића за индивидуална лица, чланове Синдиката, као и чланове Ваших породица. Обезбедите осигуравајуће покриће под повољним условима, уз плаћање премије осигурања путем административне забране.

Добровољним здравственим осигурањем покривени трошкови ванболничког лечења осигураника који настану током трајања уговора о осигурању, на територији Републике Србије, до уговорене осигуране суме и лимита покрића. Лечењем се сматра сваки медицински третман који је извршен услед поремећаја здравља осигураника (болест, повреда) а има за циљ излечење или олакшање акутних стања болести или повреда.Такође, покривена је и накнада трошкова лечења претходног здравственог стања које подразумева свако здравствено стање које је последица урођене, хроничне или рецидивантне (повратне) болести или повреде настале пре првог укључења у осигурање и које након почетка осигуравајућег покрића захтева континуирану или повремену медицинску негу и лечење, уз примену ограничења дефинисаних у пакетима ниже наведеним. Право на надокнаду трошкова медицинских третмана осигурано лице може остварити унутар Мреже здравствених установа са којима друштво за осигурање има уговорену пословну сарадњу или ван ове Мреже.


Листа здравствених установа у Мрежи се свакодневно ажурира и доступна је на нашем сајту:

https://wiener.co.rs/za-stanovnistvo/dobrovoljno-zdravstveno-osiguranje/

Погледај званичну понуду:

Leave a Reply