ELITTE ПАЛИЋ

ELITTE ПАЛИЋ

ТРАДИЦИЈА
Компанија Elitte Палић основана је 1994. године и једна је од водећих у области туризма и хотелијерства на Палићу и околини.

ОЧУВАЊЕ
Куриозитет је да су сви објекти који припадају компанији заправо заштићени споменици културе.

САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ
Праћење савремених трендова у туризму и побољшање нивоа услуга, како ресторанских, тако и хотелијерских, је императив пословања компаније.

Компанија „Elitte Палић“ основана је 1994. године и бави се туризмом и угоститељством. У свом саставу поседује два хотела и два ресторана, а куриозитет је да су сви евидентирани као културно-историјски споменици.

Погодност:

Плаћање на рате путем административне забране

Попуст

Веб сајт:

https://www.elittepalic.rs

Leave a Reply