Мегатренд универзитет

Мегатренд универзитет

Универзитет Мегатренд је систем академских институција посвећен преношењу образовања кроз примену најсавременијих наставних техника прихваћених у свету.

На факултетима Мегатренд универзитета организоване су струковне и академске, као и специјалистичке, мастер и докторске студије из више академских и научних дисциплина (бизнис, међународна економија, менаџмент, уметност и дизајн, култура и медији, биофарминг, право, јавна управа и безбедност, компјутерске науке).

Након 30 година рада у области високог образовања, универзитет броји десетине хиљада активних и свршених студената, на свим нивоима академских и научних звања.

Своје програме Мегатренд универзитет прилагођава новим токовима и развија наставу кроз коју се студенти оптимално припремају за будуће пословне и животне подухвате.

Погодност:

Плаћање на рате путем административне забране

Попуст 50%

Веб сајт:

https://megatrend.edu.rs/sr/megatrend-univerzitet/

Leave a Reply