Мињон д.о.о.

Мињон д.о.о.

Крајем осамдесетих година започели смо мали породични посао за превоз, складиштење и продају угља, огревног дрвета и осталих сировина.

Постепено смо прерасли у породично предузеће које је захтевало веће капацитете и улагања. Основали смо трговинско приватно предузеће Мињон Ковин у Ковину 1992. године које од 2006. године прелази у друштво са ограниченом одговорношћу за трговину, транспорт и производњу Мињон д.о.о. Ковин.

У јануару 2003. године Мињон д.о.о. у индустријској зони у Смердереву оснива пословну јединицу у Шалиначкој улици бб.

У септембру 2013. године почиње са радом нова пословна јединица ТАХОГРАФ СЕРВИС Мињон д.о.о. која пружа услуге уградње, прегледа, калибрације (баждарење) аналогних и дигиталних тахографа, граничника брзине и сервисирања тахографа.

У мају 2017. године Мињон д.о.о. наставља са проширивањем своје делатности отварањем фабрике за производњу брикета у Смедереву.

Данас Мињон д.о.о. у свом власништву има 10 камиона, 3 утоваривача, 2 виљушкара, 1 трактор и комплетну линију за производњу брикета од дрвета (дробилица, млин, сушара, силос и брикетирница – машина за прављење брикета).

Тренутно запошљава 25 радника на пословима возача, трговаца, техничара, сервисера и ултиста.

Погодност:

Плаћање на рате путем административне забране

Веб сајт:

http://www.minjon.rs

Leave a Reply