Висока бродарска школа академских студија

Висока бродарска школа академских студија

Висока бродарска школа академских студија своју визију и мисију развоја заснива на физичко – географским, историјским и економским интересима наше земље. У физичко-географском смислу кроз Републику Србију протиче 588 km међународног пловног пута реке Дунав. Пловни пут Дунава, преко канала Рајна-Мајна-Дунав повезује Балтичко и Црно море. У географском простору има услова за око 1630 km пловних путева од чега око 1340 km има услове за пловидбу бродова носивости до 1000 t. Историјски записи говоре о пловности Дунава још у време Грка и Римљана, а прву флоту од 74 лађе направио је капетaн Миша (Миша Анастасијевић) у периоду 1825-1843. године.

Књаз Михаило је својим указом из 1862. године почео да развија бродарство као државни пројекат куповином брода Делиград од Руса. Од тада до данас, са мањим или већим интензитетом, развијани су пловни путеви, пристаништа, зимовници за бродове. У данашње време најбитније је посматрати економске аспекте водног саобраћаја. У том смислу треба знати да су трошкови транспорта водом 2,5 пута нижи од трошкова железничим транспортом, а шест пута од камионског транспорта, да овај вид саобраћаја има већу продуктивност рада по једном запосленом од свих других облика транспорта, да има изванредну могућност укључивања у интегрални транспорт и да су трошкови знатно нижи. Наша земља има око 8000 искусних помораца регистрованих у Међународним организација који треба своја знања да оставе млађим нараштајима. Потреба за бродарским кадром у многим пријатељским земљама постоји, а могућност њиховог школског система су недовољне. Школовање у развијеним земљама запада је изузетно скупо односно много скупље него код нас.

Погодност:

Плаћање на 12 рата

Попуст 10%

Веб сајт:

http://www.vbs.edu.rs/sr/

Leave a Reply