Висока струковна школа за предузетништво

Висока струковна школа за предузетништво

Висока струковна школа за предузетништво је основана 2005. године, као јединствена и прва школа овог образовног профила у земљи. Од оснивања, сарадња са привредом, високошколским установама из земље и иностранства су ГАРАНТ КВАЛИТЕТА и компетентности студија.

Школа реализује основне студије у трајању од три године и специјалистичке студије у трајању од једне године. Звање које се добија завршетком школовања: Струковни менаџер, односно Струковни менаџер-специјалиста. Поред предавања, наставни процес се одвија кроз питања и коментаре студената, кроз радионице.

У Школи је развијена пракса гостовања угледних личности из јавног и приватног сектора у циљу унапређивања знања наших студената. У сарадњи са средњим школама, Школа организује гостујућа предавања из области менаџмента, маркетинга, менаџмента људских ресуrsа, односа с јавношћу, девизног пословања, финансијског менаџмента, безбедности информација, као и стручну праксу из области рачуноводства за средњошколце четвртог разреда.

Погодност:

Плаћање на 12 рата

Попуст 20%

Веб сајт:

https://vssp.edu.rs

Leave a Reply