ZTR ENN – рачунарска опрема Панчево

ZTR ENN – рачунарска опрема Панчево

Енн се налази на опстини Панчево, место Панчево, адреса Војводе Радомира Путника 10 а . Матични број предузетника је 62337974.

Љиљана јовановић шкорућак предузетник, зтр енн, панчево је основан 14.12.2010. године.

Предузетник Енн је у статусу: активан.

Претежна делатност предузетника је остала трговина на мало новим производима, шифра делатности 4778, трговина на мало.

Матични број Енн је 62337974.

Погодност:

Плаћање на рате путем административне забране

Веб сајт:

https://enn.ls.rs/rs/

Leave a Reply