ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СИНДИКАЛНЕ НАГРАДНЕ ИГРЕ

Назив активације

Активација се организује под називом „Синдикална награда игра“.

Која је сврха акције?

Награђивање лојалности регистрованих чланова Синдикалне организације Синдикална организација – НИС Петрол (sindikatnispetrol.rs).
Активација почиње 19.08.2022. године у 10:00, а завршава се 26.8.2022. године у 10:00 часова односно 22:00 часа због великог интересовања.

Ко је организатор?

Синдикална организација НИС Петрол, Милентија Поповића 1, 11000 Београд, Србија.

Где се одржава?

Одржава се на сајту Синдикална организација – НИС Петрол (sindikatnispetrol.rs).

Ко може да учествује и колико пута?

Могу да учествују запослени НИС Петрол-а, чланови синдикалне организације НИС Петрол који су регистровани на сајт до 17.08.2022 до 24:00. Сваки учесник има право да учествује у активацији по један пут. Неопходно је да учесник буде у радном односу у НИС Петрол-у и члан синдиката НИС Петрол-а.

Који су услови учешћа?

За учешће у активацији потребно је да учесник постане члан синдиката НИС Петрол и региструје се на сајту (уколико то није) или да је већ члан синдиката који се регистровао на сајту Синдикална организација – НИС Петрол (sindikatnispetrol.rs) .

Који је механизам активације?

Потребно је да учесник „заврти“ виртуелни точак среће. У сваком пољу точка налази се по једна награда. У зависности на које поље се точак заустави, учесник добија једну од награда.

Које су награде и како се додељују?

Награде, у виду ваучера или физичких поклона ће бити накнадно достављене и додељене учеснику активације на његовом радном месту.
Учесник може да освоје једну од следећих награда:

  • ДАЈЕМ РЕЧ – друштвена игра која спаја породицу
  • Књига приче за одрастање за велике и мале
  • Наочаре за сунце
  • Качкет
  • Спортска боца
  • Поклон картице у вредности од 1000 рсд
  • Поклон картице у вредности од 3000 рсд
  • Поклон картице у вредности од 5000 рсд

Све награде ће запослени добити на свом радном месту.
Поклон картице (1000 рсд ,3000 рсд и 5000 рсд ) добитници могу искористити на било којој НИС Петрол или Газпром бензинској станици у Србији.
Сви ваучери су једнократни (могу се искористити само једном) и могу да се искористе најкасније до 01.08.2023. године.

Синдикална организација НИС Петрол
01.08.2022. године