Да ли могу да поднесем захтев за накнаду штете ако сам имао незгоду код куће (на летовању, зимовању, у иностранству)?

Сви наши запослени осигурани су 24 сата за случај:

  • незгоде
  • смрти услед незгоде
  • смрти услед болести
  • тежих болести
  • хируршких интервенција

Сви запослени осигурани су за случај незгоде и/или инвалидитета. Где год да се догодила незгода можете поднети захтев за накнаду штете.