Како да поднесем захтев за солидарну помоћ?

Захтев за солидарну помоћ можете поднети слањем поштом на адресу: Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, са назнаком: За Комисију за солидарну помоћ или лично предати фотокопије потребне документације надлежном Фронт офису или својој синдикалној организацији, обавезно у коверти са назнаком: За Комисију за солидарну помоћ.