Које врсте солидарних помоћи су обезбеђене?

Правилник „Услови остваривања права и начин исплате солидарне помоћи” ће вас упознати са врстама солидарне помоћи које су обезбеђене запосленима у складу са Колективним уговором.